Nyheter

Nyheter från DataCom

Engelska Skolan skaffar trådlöst

Engelska Skolan Norr

DataCom har under sommaren 2015 migrerat Engelska Skolans mailkommunikationsplattform till Office 365.
Projektet med kommunikation fortsätter och nu är det den trådlösa trafiken på skolan som uppgraderas. DataCom har även installerat ett nytt trådlöst nätverk baserat på produkter från Zebra. Totalt kommer nätverket att bestå av en controller och 20 accesspunkter. Dessa accesspunkter kommer installeras i tre separata byggnader men manageras från den centrala controllern.