Nyheter

Nyheter från DataCom

Lillebil får ny IT-plattform

Lillebil AB (inklusive Lillebud AB) som verkar inom transportbranschen, har valt att lägga hela sin IT-miljö i vårt DataCenter.

De gick från en hybrid-lösning med en del tjänster levererade som molntjänst och egna servrar placerade som Co-Location i vårt DataCenter.

De är anslutna via en fiberanslutning på 1Gbit/s från sitt kontor.