molntjanster

Molntjänster

Vi har egen infrastruktur och resurser för att erbjuda en mängd molntjänster, några exempel som finns nu är

  • Virtuella Servrar – betyder att vi upplåter del av vår infrastruktur för kundägda system
  • Colocation – betyder att vi upplåter plats i våra serverack för kundägd hårdvara med kundägd mjukvara som använder det övriga av vår infrastruktur för access och säkerhet
  • Epost – ditt företag får en trygg och effektiv mailfunktion där du och dina kollegor har tillgång till delade kalendrar, kontakter m.m
  • Backup – betyder att vi med automatik tar backup av data som finns på er lokala server och klienter.

All vår infrastruktur för tjänster i molnet finns i vår egen avancerade datahall med system för avbrottsfri kraft, klimatkontroll, branddetektering och brandskydd, internetsäkerhet, tillträde och videoövervakning samt är s.k. redundanta (har dubblerade funktioner).

I samband med leverans av molntjänster erbjuder vi även direkt fiberaccess till vår datahall samt anslutning till Internet.

Systemen övervakas och uppdateras kontinuerligt vanligen helt utan driftsavbrott. När behov av driftavbrott eventuellt ändå uppstår är de väl planerade, kommuniceras i god tid innan och sker på tider med liten eller ingen aktivitet vilket för de flesta är nätter och helger.based_in_sweden_logotype_500px

DataCom är anslutna till  Based in Sweden som är ett initiativ som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter.

Läs mer om våra molntjänster.