En gemensam resa

I december 2020 tecknades ett avtal mellan Affibody och DataCom rörande övertagande av befintlig IT plattform. Det förgicks av en upphandling där Affibody ville hitta en partner som kunde föra utvecklingen framåt och på ett engagerat och positivt sätt. Man letade helt enkelt efter en partner.

Projektet var stort, det insåg parterna, och det krävde en lång och detaljerad projektplan som tog Affibody stegvis mot en tänkt lösning. DataCom som är ISO27001 certifierade och arbetar utifrån processtyrning (ITIL), tog rollen som projektledare.

Starten var precis som våra övriga uppdrag och projekt baserat på de fyra viktiga byggklossarna:

  • Inventera
  • Analysera
  • Design och lösning
  • Implementera


Projektet innehöll även stora krav från Affibody på utvecklandet av säkerhetsarbetet. Affibody var även tydliga med att bolaget ville arbeta Cloud baserat men inte på bekostnad av de lagkrav som ställs. Tidigt stod det även klart att parternas löpande arbete skulle revideras av externt säkerhetsbolag. Här skulle IT-policyarbete, säkerhetsfunktioner och sårbarheter, kvalitet på process och styrning och mycket mer granskas löpande. Tufft, men ack så effektivt och lärorikt!


Det är en sak att tekniskt designa och dokumentera nät och plattformar, en helt annan sak att förändra vissa beteenden i en organisation. Vi kom att arbeta med båda och gör så än idag på ett projektlett sätt. Målet var att uppnå maximal säkerhet utan att ”bromsa” användare i sin dagliga gärning. Tillgänglighet och funktion måste vara överraskande bra men ändå ta bort möjliga sårbarheter. Idag är ”IT Security Awareness” en självklarhet inom bolag och organisationer som arbetar systematiskt med att undvika incidenter. Här kom DataComs arbete med löpande riskanalyser att spela en roll. DataCom kunde tydliggöra och rekommendera vilken prioritering projektet skulle ha. Annars kan det vara svårt att se i vilken ände så här stora projekt ska börja.


Affibody har produktion dygnet runt och krävde att både flytt av befintlig plattform och uppförande av ny skulle ske utan störning för användare. DataCom har länge jobbat med en metod som möjliggör detta och parallellt utföra alla obligatoriska testmoment. Störningar under det mer än ett år långa projektet var minimala för att inte säga obefintliga.


- Idag jobbar Affibodys organisation med Cloud/M365 i DataComs Hybrid-plattform. Vi säkerställer kundens efterlevnad av lagkrav samtidigt som användare får tillgång till Microsofts applikationer. Cloud är fantastiskt med en klok eftertanke före.


- Säkra nät och accesser. Affibody har idag ett modernt och säkert nätverk där endast verifierade användare kan ansluta. Med spårbarhet och övervakning. Användare jobbar säkert remote och med sina önskade enheter.


- Lagring och backuper ligger inom en väl definierad kontinuitetsplan. Hur gör vi om en katastrof inträffar? Med DataCom får Affibody all hjälp vid händelse av det otänkbara. All data ligger på multipla datacenters och det finns tydliga planer på att återställa IT miljön vid katastrof. Allt detta testas regelbundet. En brist vi annars ser hos många andra företag och organisationer.


- Service Desk. DataCom har kopplat alla medarbetare på Affibody till sin support. Användare behöver inte vänta eller leta hjälp. Det får du direkt!


”Hos DataCom har Affibody fått struktur och kontroll på hela IT miljön. Det handlar givetvis om säkerhet men även om hur tillgänglighet och funktion fungerar i vår organisation. Affibody ställer stora krav på processtyrd IT och att utveckla medarbetarna i säkert tänkande. DataCom har bidragit till en snabb och positiv utveckling som även granskats av externt säkerhetsföretag. Vi är mycket nöjda och glada över detta samarbete som hela tiden för oss framåt!”


Claes Uggla

IT Chef, Affibody

https://www.affibody.se/about-affibody/


Email_ikon

Kontakta oss

Genom att skicka ansökan så godkänner jag att Datacom får hantera mina personuppgifter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Datacom AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies