Integritetspolicy

Syfte och bakgrund

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Syftet är att öka öppenheten i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarigs roll är att bestämma syftet och metoder när personuppgifter samlas in och behandlas samt är ansvarig för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Kontakt via e-post:                  info@datacom.se

Kontakt via telefon:                 +46 (0)8-442 13 00

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, bild, IP-nummer, mm.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vår leverans består till största delen av IT-baserade tjänster som vanligen levereras till kunder som vi har ett leveransavtal med. Leveransavtalet ger oss tillgång (och förutsättningar) till den persondata som vi behöver för att kunna leverera de tjänster som leveranskontraktet avser.

Ibland får vi uppdrag, exempelvis via vår servicedesk, från kunder som inte har något leveransavtal med oss. I dessa fall så samlar vi de uppgifter som vi behöver för att kunna lösa uppgiften. När du tar kontakt med oss via vår kundtjänst (t.ex. via e-post, telefon eller när du fyller i dina personuppgifter i det kontaktformulär som finns på vår hemsida) kan vi komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Vi samlar bara in den information som du själv fyller i formuläret.

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt. Vi har rutiner för att minimera sparat persondata. Faktureringsinformation lagras dock med bokföringslagen som grund. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Identitetskontroll 

För att lagstiftning inte ska missbrukas har vi ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Den rättsliga grunden för vår hantering

Vi för ett persondataregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när vår behandling grundar sig på det. Dock så kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på någon annan rättlig grund, exempelvis bokföringslagen. Du har rätt till information om vilken rättslig grund som en given personuppgift samlas in på.

E-post

När du skickar e-post till oss är företagets policy att så långt det är möjligt minimera spridningen av dina personuppgifter.

Vår policy är att våra medarbetare i sin arbetsrutin ska behandla och ta bort sina e-postmeddelanden från inkorgen. E-postmeddelandena ska antingen tas bort eller flyttas från inkorgen till annan plats, exempelvis till en ärendemapp, kundmapp eller till en applikation. Det ska alltid föreligga en tydlig grund till varför behandling av personuppgifter sker. När e-postmeddelandet flyttas så kommer det också att raderas från inkorgen så att inga personuppgifter ligger kvar där. Detta betyder att den persondata som vi sparar är antingen yngre än tre år eller sparas med en tydlig grund.

Vår lagringspolicy för all vår behandling av persondata är att ingen persondata ska sparas i onödan. När ett avtal/samarbete avslutas ska personinformationen raderas eller anonymiseras och endast den information som behöver lagras kommer att lagras. Detta sker då på någon annan grund, exempelvis bokföringslagen. All annan persondata ska raderas.

Om ett e-postmeddelande är äldre än tre år kommer det att raderas. Detta innebär att all e-post som lagras i företagets e-postsystem antingen ligger i en applikation eller i en mapp där det föreligger en tydlig grund för lagring. Alternativt så är meddelandet yngre än tre år. Samma förutsättningar gäller för mappen borttaget.

Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter per e-post.

Våra anställda är utbildade på vår e-postpolicy. Det ingår också utbildning på vår integritetspolicy i den utbildning som varje nyanställd får. Vi följer även kontinuerligt upp att policyn efterlevs.

Cookie policy

Vår webbplats www.datacom.se använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies:

1. Permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

2. Sessionscookie som endast lagras under besöket på webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Utlämning av personuppgifter

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetsskyddsmyndigheten.

För kontaktuppgifter, se www.imy.se

Email_ikon

Kontakta oss

Genom att skicka ansökan så godkänner jag att Datacom får hantera mina personuppgifter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Datacom AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies