Kvalitetspolicy

Kvalitet har alltid varit viktigt för oss på DataCom. Våra kunder ska kunna lita på att tjänster håller en mycket hög kvalitetsnivå och god tillgänglighet. Tjänsterna ska skapa förtroende för att tjänsterna är tillgängliga och att Datacom upprätthåller en hög servicenivå med snabb och effektiv hantering av supportärenden. Vi leverearar och producerar innovativa IT-och nätverkstjänster som på ett kostnadseffektivt sätt ger våra kunder rätt förutsättningar att arbeta säkert, smart, grönt, skalbart och enkelt.

Vad gör vi

Med kompetenta och engagerade medarbetare produceras våra tjänster lokalt i egna redundanta datahallar och distribueras vidare via våra egna kommunikationslösningar.

Vi samarbetar även med publika molntjänstleverantörer och levererar hybridlösningar.


DataCom arbetar systematiskt med sitt informationssäkerhetsarbete enligt principen ständiga förbättringar i enlighet med SS-EN-ISO 9001, ledningssystem för kvalitet

DataCom har idag ett ledningssystem byggt för att uppfylla interna och externa krav såsom kundkrav, legala krav och föreskrifter. DataCom efterlever dataskyddsförordningen (GDPR) och personalen är utbildad.

DataComs kunder tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar förhållandet mellan kunden (här personuppgiftsansvarig) och DataCom (här personuppgiftsbiträde). Leverantörer till Datacom som är involverade i hanteringen av personuppgifter har tecknade underbiträdesavtal med Datacom.


Kvalitetsspolicyn fastställs av ledningsgruppen inom DataCom och beslutas av styrelsen. Syftet är att säkerställa kvalitet i företagets tjänster och processer.


Ledningsgruppen ansvarar sedan för det löpande kvalitetsarbetet och godkänner samt fastställer de olika processer, regelverk och rutiner som används i arbetet.

Den dagliga verksamhetsstyrningen innehåller verktyg som genom mål, ansvar och resurser ger stöd för organisationen att upprätthålla en hög nivå av kvalitet.


Rutiner

De rutiner vi arbetar efter är framtagna för att säkerställa tillgängligheten till kundens information samt säkra riktigheten i den information som kunder lagrar i DataComs infrastruktur.  

DataCom har rutiner för att rapportera och hantera incidenter och avvikelser. Dessa analyseras och används som underlag för att kontinuerligt utveckla och förbättra kvalitetsarbetet.


Datorhallar och IT-infrastruktur

DataCom äger all infrastruktur inklusive datorhallar och samarbetar med ledande leverantörer och partners. Detta gör att DataCom har kontroll över hela kedjan, från kund till systemen i datorhallarna.


Våra datahallar uppfyller larmklass- och skyddsklass 3. Vidare är våra datacenter utrustade med avbrottsfri kraft, reservkraft, kylsystem och brandsläckningssystem. Utöver detta finns övervakningssystem för kyla och el samt kameraövervakning med inspelning och direktkopplat inbrottslarm. Varje serverskåp är dessutom försett med specifik låsanordning.


För att beredas fysisk access till våra datahallar måste flera säkerhetsdörrar passeras, dessa dörrar styrs av behörighetsstyrda passagesystem vilket innebär att endast behöriga personer bereds tillträde.


IT-miljö

Nätverksinfrastrukturen är skyddad mot Internet och endast de öppningar som krävs för produktion finns. Data som transporteras i vårt nätverk skyddas genom nätseparation. Plattformarna i våra miljöer är redundanta och feltoleranta.


Säkerhetskopiering sker i enlighet med kunds önskemål och krav. Säkerhetskopiorna finns lagrade på två fysiskt åtskilda platser. Samtliga IT-miljöer övervakas av multipla och automatiserade övervakningssystem. De mest kritiska systemen är direktkopplade till våra underleverantörer med förstärkt SLA (Service Level Agreement) för att minimera tid från larm till åtgärd.


Internt använder vi automatiska system för övervakning och uppdateringar samt för skydd mot skadlig kod. Samtliga datorklienter är krypterade och alla vitala system som krävs för administration kräver förstärkt autentisering.


Email_ikon

Kontakta oss

Genom att skicka ansökan så godkänner jag att Datacom får hantera mina personuppgifter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Datacom AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies